Park

1989 Hoe belangrijk de komst van de fraters naar Oss is geweest weet ik niet uit eigen ervaring. Daarvoor moest ik boeken raadplegen. Hieruit, en uit gesprekken met oudere mensen die onderwijs bij de fraters genoten heben, is mij gebleken dat de scholen die zij stichten in die tijd hard nodig waren. Immers, de toen juist opkomende industrie kon in Oss en omgeving voldoende arbeiders krijgen, maar leidinggevend-, en kantoorpersoneel moest uit andere steden gehaald worden. Door het op de praktijk gerichte onderwijs van de fraters konden later ook de autochtonen betere en verantwoordelijke posities innemen in het snel groeiende bedrijfsleven. Dit alles inspireerde mij het werk van de fraters te zien als een lichtende zuil die uitstraalt in de duisternis van onwetendheid en alfabetisme. De fraters hebben de honderd jaar net niet kunnen vervolmaken. Uitgangspunt van mijn ontwerp was dan ook bijna honderd uitgedrukt in de onderbroken C, het romeinse teken voor honderd. De stalen bogen, vanuit het centrum in de grond verankerd, zie ik tevens als symbool voor bruggen die de fraters voor de leerlingen geslagen hebben, op weg naar een gedegen basis voor verdere studie of een goede betrekking in de handel of het bedrijfsleven, De bogen van roestvast staal heb ik bewust gekozen, niet alleen vanwege de soliditeit en duurzaamheid, maar ook, en vooral, omdat roestvast staal alle kleur -, en licht-effecten aanneemt en weergeeft -het groen van de omgeving, zonlicht, morgen- en avondrood enz.